Financieel Adviescentrum
Nederland
Persoonlijke service

nieuwsbrief 23 december 2013

Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe normen voor hypotheken onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze worden samengevat onder de Normen & Voorwaarden 2014-1.

In deze nieuwe normen zijn een groot aantal wijzigingen opgenomen, ten opzichte van de normen 2013. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het (bijzonder) beheerbeleid. Hiermee is door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (SWEW) een flinke koerswijziging ingezet.

Als de klant het risico loopt, dat zijn woning met verlies verkocht moet worden door een zgn. ‘life-event’, dan is het uitgangspunt van het nieuwe beleid geworden dat alles in het werk gesteld moet worden om behoud van de woning te realiseren.

Mocht de woning toch onverhoopt verkocht worden, dan is het doel om het eventuele verkoopverlies zoveel mogelijk te beperken. De Stichting maakt hierbij onderscheid tussen het reguliere acceptatiebeleid, dat gericht is op betaalbaarheid op langere termijn, en het beheerbeleid, dat gericht is op betaalbaarheid ‘nu’.
Onderstaand treft u een aantal gewijzigde normen, met betrekking tot de acceptatienormen en een aantal belangrijke nieuwe normen in het kader van het (bijzonder) beheerbeleid.

Borgtochtprovisie
De borgtochtprovisie wordt verhoogd van 0,85% naar 1,0% over het leenbedrag.
Bijkomende kosten bij aankoop woning van 5% naar 6%. De ruimte voor bijkomende kosten (in 2013 verlaagd naar 5%), wordt in 2014 verhoogd naar 6%. De financiering blijft uiteindelijk wel beperkt tot 104% van de marktwaarde (LTV). Op deze wijze kunnen bij een lage LTV de kosten voor een groter deel meegefinancierd worden. Tevens geldt dat, indien voor een lager bedrag wordt aangekocht dan de (getaxeerde) marktwaarde, meer financiële ruimte bestaat voor het financieren van bijvoorbeeld verbeteringskosten.

Vrijgeven zekerheden bij relatiebeëindiging
In navolging op het Besluit ‘Vervallen tijdsklemmen’, waarbij in bepaalde situaties gebruik gemaakt kan worden van de KEW-vrijstelling, zonder dat aan de 15- of 20 jaarstermijn wordt voldaan, heeft de Stichting WEW besloten dat, ook bij hypotheken onder NHG, bij relatiebeëindiging, de zekerheid van een KEW, SEW of BEW mag worden vrijgegeven. Voorwaarde is dat met de waarde van het product de hoogte van de hypothecaire lening wordt verlaagd.

Restschuldfinanciering
Indien een restschuld is ontstaan, bij verkoop van een woning, uit een financiering onder NHG en deze schuld wordt binnen één jaar weer gefinancierd tezamen met de lening voor de aankoop van een woning, dan mag deze restschuld onder de garantie van de NHG worden meegefinancierd.
Hierbij is de LTV-toets niet van toepassing op de restschuldfinanciering, de LTI-toets blijft wel van toepassing.

(Bijzonder) beheerbeleid
Bij relatiebeëindiging, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid ligt de focus op woningbehoud. Hiertoe zijn afzonderlijke financieringslasttabellen opgenomen in de nieuwe normen. In de beheercriteria worden o.a. voor flexwerkers, personen met een sociale uitkering, werknemers met een tijdelijke dienstverband (zonder intentieverklaring) en ZZP-ers zónder 3 jaaropgaven, versoepelende mogelijkheden gecreëerd om de financiering in stand te houden.

Het beheerbeleid heeft specifieke regels, gericht op relatiebeëindiging, waarbij de overnemende partner, onder voorwaarden, kan blijven wonen. Hierbij wordt, in samenspel tussen de Stichting WEW en de geldverstrekker individueel elke situatie bekeken. In bepaalde gevallen kan de Stichting een deel van de financiering kwijtschelden.

Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.