Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor het hele gezin

NHG normen 2013 nog steeds niet definitief

vrijdag, 23 november 2012

Naar blijkt is het NHG beleid nog niet vastgesteld. Hierover vindt op vrijdag 23 november 2012 nader overleg plaats.

Onderstaande tekst is gebaseerd op de op 21 november beschikbare informatie, maar kan niet als definitief beleid worden beschouwd!

Ieder jaar worden nieuwe Voorwaarden en Normen gepubliceerd voor de Nationale Hypotheek Garantie. Ook dit jaar is hiertoe een concept vrijgegeven. Deze voorwaarden en normen gelden voor offertes die worden afgegeven vanaf 1 januari 2013. In dit concept zijn inmiddels cruciale wijzingen aangebracht. Een belangrijke betreft het meenemen van de NHG naar een nieuwe woning. U leest er hier meer over:

Wanneer een woning die is gefinancierd met NHG wordt verkocht, komt de hierop van toepassing zijnde NHG automatisch te vervallen. Het meeverhuizen van de NHG is dus niet mogelijk. Indien voor de financiering van de aankoop van de opvolgende woning NHG gewenst is, zal dus een nieuwe NHG moeten worden aangevraagd. De nieuwe NHG dient te voldoen aan de dan geldende Voorwaarden en Normen. Dit is het uitgangspunt.

Wijziging ten opzichte van het concept

Huishoudens die een spaar- of aflossingsvrije hypotheek met NHG-garantie hebben, krijgen bij verhuizing na 1 januari 2013 niet met een aflossingsverplichting te maken. Mensen mogen daarmee hun bestaande spaar- of aflossingsvrije hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie na 1 januari 2013 meenemen naar een volgende woning. Zonder dat wordt geëist dat de lening annuïtair wordt afgelost. Echter, indien vanwege de aankoop van de nieuwe woning een hogere lening benodigd is, dan dient het aanvullende leningdeel uiteraard wel conform de nieuwe Voorwaarden en Normen (in een periode van maximaal 30 jaren en minimaal annuïtair) te worden afgelost.

Koopovereenkomst versus hypotheekaanvraag als mijlpaal

In principe mag in 2013 iedere hypotheekvorm worden gekozen met fiscale renteaftrek, mits uiterlijk op 31 december 2012 de onherroepelijke koopovereenkomst is getekend. Voor de fiscaliteit van een reguliere hypothecaire lening is dit helder geregeld.

Echter, voor de leencapaciteit volgens de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is de datum van een door de geldverstrekker geaccepteerde hypotheekaanvraag leidend, maar wel met de toevoeging dat de NHG-leennormen met ingang van 2013 aanzienlijk zijn verzwaard. Bovendien is voor de NHG de annuïteitenhypotheek vanaf 2013 verplicht als enige NHG-hypotheekvorm, ook indien het ruime overgangsrecht van toepassing is. Dit staat haaks op het overgangsrecht.

Lenen volgens NHG leennormen 2012 betekent hypotheekofferte tekenen in 2012

Om nog gebruik te kunnen maken van de leennormen van 2012 is niet de datum van de koopakte leidend, maar de datum van een geaccepteerde hypotheekofferte in 2012. In de praktijk betekent dat dat de consument (of zijn hypotheekadviseur) de hypotheek uiterlijk medio november 2012 had moeten aanvragen bij de geldverstrekker, rekening houdend met de verwerkingstijd van de geldverstrekker. Alleen dan is de kans groot dat nog in 2012 de hypotheekaanvraag door de geldverstrekker in een afrondende behandeling kan worden genomen onder de Voorwaarden & Normen van 2012.

Het komt er nu feitelijk op neer dat de nieuwe NHG-normen voor 2013 totaal geen rekening houden met het fiscale overgangsrecht.

Zodra de definitieve Voorwaarden en Normen voor de NHG 2013 zijn gepubliceerd, informeren wij u daarover.

« Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsbrief
Meld u aan voor de nieuws- brief en blijft op de hoogte van het laatste nieuws.