Financieel Adviescentrum
Nederland
Voor het hele gezin

Overlijdensrisicoverzekering Leidsche XL

Het doel van de Leidsche levensverzekering XL is om tegen zeer lage kosten een kapitaal te verzekeren voor bijvoorbeeld een nabestaandenvoorziening of de aflossing van een hypotheekschuld na een onverwacht overlijden.

Eventueel kunnen gelijktijdig en op voordelige wijze ook andere belangrijke risico’s verzekerd worden in de Leidsche levensverzekering XL.

Bereken online premie Leidsche XL zonder provisie (€ 175,- afsluitkosten)

Doelgroep Leidsche levensverzekering XL:
Particulieren, ondernemers en DGA´s.

Soort overlijdensrisicoverzekering:
Tijdelijke verzekering bij overlijden, naar keuze:
1. Gelijkblijvende risicoverzekering op één of twee levens.
2. Lineair dalende risicoverzekering op één of twee levens.
3. Annuïtair dalende risicoverzekering op één of twee levens.

De Leidsche levensverzekering XL kent een gelijkblijvende inleg in een premiedepot waaruit een leeftijdsafhankelijk risicopremie wordt onttrokken.

* Dekking op één of twee levens is af te sluiten.
* Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mee te verzekeren.
* Uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval is niet mee te verzekeren.
* Rokers en niet-rokers tarief.
* Niet-rokers: zo’n 46% korting op de premie voor de overlijdensrisicodekking.
* Tarief is afhankelijk van geslacht en leeftijd van de verzekerde.
* Provisieloos afsluiten mogelijk.

De Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL kent een gelijkblijvende inleg in een premiedepot waaruit een leeftijdsafhankelijk risicopremie wordt onttrokken.

* Dekking op één of twee levens is af te sluiten.
* Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mee te verzekeren.
* Uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval is mee te verzekeren.
* Rokers en niet-rokers tarief.
* Niet-rokers: zo’n 46% korting op de premie voor de overlijdensrisicodekking.
* Tarief is afhankelijk van geslacht en leeftijd van de verzekerde.


Premiedepot Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
Over het saldo in het premiedepot wordt door Leidsche verzekeringen 2% rente op jaarbasis vergoed.

Aanvullende dekkingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk.
* Arbeidsongeschiktheidsrente is niet mogelijk.
* Ongevallendekking is niet mogelijk.

Duur van de verzekering Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Minimaal 5 jaar, maximaal 40 jaar.

Duur termijnbetalingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Voor de variant met gelijkblijvende dekking: minimaal 5 jaar.
* Bij de gelijkblijvende dekking is de duur termijnbetaling altijd gelijk aan de duur van de verzekering.
* Bij dalende varianten wordt de duur termijnbetaling standaard ingekort.
* Bij een verzekeringsduur van 15 jaar of langer is de duur termijnbetaling 5 jaar korter.
* Bij een verzekeringsduur korter dan 15 jaar geldt duur termijnbetaling is 2/3 * duur verzekering
(uitkomst afronden op gehele jaren naar beneden).
* Eenmalige betaling is niet mogelijk.

Termijnbetalingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Gelijkblijvende betaling in maandtermijnen.
* Minimum betaling per maand: € 3,75

Incassowijze Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Automatische incasso.
* Premie-incasso via de assurantiebemiddelaar is niet mogelijk.

Einddatum Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Maximaal gelegen op de dag waarop verzekerde nog net 80 jaar is.

Aanvangsleeftijd Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Minimaal 18 jaar, maximaal 65 jaar.

Hoogte dekkingen Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Minimum overlijdensrisicokapitaal € 1.000. Maximum overlijdensrisicokapitaal € 1.500.000.
* Neem voor hogere benodigde bedragen contact op.
* Annuïtair dalende dekkingen: maximum rentepercentage 16%.

Premiesplitsing i.v.m. successie:
* Premiesplitsing in verband met successieheffing, en/of 2 verzekeringnemers is mogelijk
* Premiesplitisng door het afgeven van een polis per verzekerde.
* Er is bij de Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL dus sprake van polissplitsing.

Tussentijds beëindiging Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL bij leven:
* Bij tussentijdse beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering vindt uitkering plaats van de waarde van het premiedepot.
Beeindiging Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL door overlijden:
* In geval van overlijden vindt de afgesproken overlijdensuitkering plaats.

En bloc-clausule Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL:
* Leidsche Verzekeringen hanteert geen en bloc-clausule

Overig:
* Optieclausule is mogelijk.
* Euthanasiedekking bij overlijden in eerste twee jaar na aanvang verzekering.
* Gratis tijdelijke ongevallen dekking mogelijk van verzekerd bedrag (maximaal € 160.000) is mogelijk.

Vraag een vrijblijvend premievergelijk van alle levensverzekeringen, wij tonen ook de netto premie's.